AZS Politechnika Warszawska

Władze klubu


Zarząd S.A.:

Prezes Zarządu: Jolanta Dolecka

Członek Zarządu: Marcin Bańcerowski

Prokurent: Robert Czyżak


Manager: Paweł Knochowski


Rada Nadzorcza S.A.:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Maciej Gierej

Członek Rady Nadzorczej: Mariusz Ambroziak

Członek Rady Nadzorczej: Jarosław Mizera

Członek Rady Nadzorczej: Jarosław Popiołek