AZS Politechnika Warszawska

Władze klubu


Zarząd S.A.:

Prezes Zarządu: Jolanta Dolecka

Członek Zarządu: Marcin Bańcerowski


Rada Nadzorcza S.A.:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Krzysztof Jan Kurzydłowski

Członek Rady Nadzorczej: Krzysztof Dziedzic

Członek Rady Nadzorczej: Maciej Gierej

Członek Rady Nadzorczej: Jarosław Popiołek